Regulamin ochrony danych osobowychI.

 

Podstawowe przepisy

 

Administrator danych osobowych według artykułu 4 punkt 7 rozporządzenia Europejskiego parlamentu i Rady (EU) 2016/679 o ochronie osób fizycznych w związku s przetwarzaniem danych osobowych o wolnym ruchu danych (następnie tylko: ,,GDPR”), jest Dulcinea s.r.o., IČ O61 64 030, s siedzibą w Litomyšli (następnie tylko: „administrator“).

Dane kontaktowe administratora są adres: Jabloňová 307, 570 01 Litomyšl

email: eshop@chce-worki.pl

telefon: +48 510 531 404

1. Danymi osobowymi są rozumiane wszystkie informacje o identyfikowanej lub możliwej do identyfikacji osobie prawnej; identyfikowaną osobą fizyczną jest osoba fizyczna, którą jest możliwe pośrednio lub bezpośrednio identyfikować, zwłaszcza ma dany identyfikator, na przykład imię, numer identyfikacyjny, adres, sieciowy identyfikator lub na jeden czy więcej specjalnych danych fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości danej osoby fizycznej.

 

Administrator nie wymienił komisarza dla ochrony danych osobowych.

 

II.

 

Źródła i kategorie przetworzonych danych osobowych Administrator przetwarza dane osobowe, które mu dostarczył/a lub dane osobowe, które administrator otrzymał na podstawie waszego zamówienie. Administrator przetwarza wasz numer identyfikacyjny oraz dane kontaktowe a dane konieczne do spełnienia umowy.

 

III.

 

Prawny powód a cel przetwarzania danych osobowych Prawnym powodem przetwarzania danych osobowych jest Pełnienie umowy między wami oraz administratorem według artykułu 6 odstępu 1 pisma b) GDPR Uzasadniony interes administratora na udzielanie bezpośredniego marketingu (zwłaszcza dla rozsyłania komunikacji biznesowej oraz newsletterów) według artykułu

 

1 pisma f) GDPR

Celem przetwarzania danych osobowych jest Odrobienie waszego zamówienia, wykonanie praw oraz obowiązków prowadzących z umownej relacji między Państwem oraz administratorem; przy zamówieniu są wymagane dane osobowe, które są konieczne dla sukcesywnego odrobienia zamówienia (imię, nazwisko, adres, email, numer telefonu, w razie wrócenia opłaty na konto będzie konieczny również numer konta), udzielanie danych osobowych jest koniecznością dla zawarcia oraz wypełnienia umowy, bez udzielenia danych osobowych nie jest możliwe zawrzeć umowę lub ją ze strony administratora wypełnić

 

Dla większej jakości usług, używamy pliki cookies, które Państwu służą k ułatwieniu zakupów (ułatwienie przy wypełnianiu formularzy, sklep internetowy jest w stanie zapamiętać sobie co było włożone do koszyka i później, co odwiedziliście inne strony internetowe) oraz administratorowi w wyświetlaniu działalności w sklepie

 

2

internetowym (administrator dzięki cookies może potrzeć, czy w sklepie internetowym wszystko funkcjonuje, jak chciał, może potrzeć na statystyki dotyczący ruchu lub oceniać, czy jest reklama, którą sobie zamówił, efektywna) Pliki cookie nie zawierają danych osobowych, są uwarunkowane czasowo, więc dochodzi ku regularnemu wymazywaniu.

Zasyłanie korespondencji biznesowej oraz sprawa kolejnych działań marketingowych.

3. Ze strony administratora nie dochodzi k automatycznemu oraz indywidualnemu

decydowaniu w rodzaju artykuł 22 GDPR

 

IV.

Czas przechowywania danych

 

1. Administrator trzyma dane osobowe przez czas pilnie potrzebny do wykonania praw i powinności wynikających z umowy między Państwem oraz administratorem oraz zastosowanie wymagań z umowy, co znaczy następujące:

W bazie danych sklepu internetowego po czas 3 lat od zrobienia zamówienia.

Następnie są dane w bazie danych anonimowe. W bazie danych są regularnie tworzone zapasowe kopie danych. Kopie starsze niż 2 lata są regularnie zmazywane.

 

Dla księgowej i archiwum są dane trzymane w archiwum przez czas 5 lat w księgowym systemie ,,Pohoda”.

 

2. Po upłynięciu czasu trzymania danych osobowych, administrator dane osobowe

wymaże.

 

V.

 

Odbiorcy danych osobowych Odbiorcy danych osobowych są osoby oraz spółki:

Udzielające się na dodawaniu materiału, realizacji płatności na podstawie umowy (producent oraz dostawca VACS FACTORY s.r.o.) Odpowiedzialny za pracę sklepu internetowego oraz kolejne usługi dotyczące pracy s sklepem internetowym (sieci i studio graficzne wwworks s.r.o., zewnętrzny księgowy oraz obsługa sklepu internetowego, s którymi ma administrator podpisane umowy o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie s GDPR,).

 

Troszczący się o usługi marketingowe (wwworks s.r..o)

Administrator nie ma zamiaru przekazać dane osobowe do trzeciej ziemi (do ziemi mimo EU) lub międzynarodowej organizacji.

 

VI.

Wasze prawa Za warunków określonych w GDPR macie Prawo w przystępu do swoich danych osobowych według artykułu 15 GDPR. Prawo na zmianę danych osobowych według artykułu 16 GDPR, w razie czego ograniczenie przetwarzania według artykułu 18 GDPR. Prawo na wymazanie danych osobowych według artykułu 17 GDPR. Prawo na wzniesienie sprzeciwu przeciwko przetwarzania według artykułu 21 GDPR.

Prawo na przeniesienie danych według artykułu 20 GDPR.

 

3

 

Następnie macie prawo podać skargę w Urzędzie dla ochrony danych osobowych w razie, że uważacie, iż było poruszone Wasze prawo na ochronę danych osobowych.

 

VII.

 

Warunki bezpieczeństwa danych osobowych

 

Administrator oświadcza, iż przyjął wszystkie właściwe techniczne oraz organizacyjne środki dla zabezpieczenia danych osobowych. Administrator przyjął techniczne środki ku zabezpieczeniu magazynu danych (w formie silnych haseł, przeciw wirowych programów oraz następnych softwarowych zabezpieczeń) oraz magazynu danych osobowych w podobie papierowej.

 

Administrator oświadcza, iż k danym osobowych mają przystęp tylko i wyłącznie osoby upoważnione, s którymi na administrator podpisane umowy obowiązujące dane osoby k przestrzeganiu warunków ochrony danych osobowych według GDPR.

 

VIII.

Końcowe dane

 

Odesłaniem zamówienia z internetowego formularza dla zamówień oświadcza, że jest powiadomiona s warunkami ochrony danych osobowych oraz że ich w całości akceptuje. Administrator ma prawo dane warunki zmienić. Nową wersję warunków o ochronie danych osobowych opublikuje na swych stronach internetowych oraz zarówno Wam wyśle nową wersję warunków na Wasz email, który udostępniliście administratorowi.

 

Wszystkie warunki zyskują działalność dnia 1.6.2018.